Om Scandinavian Physix

 

Om MedMark och Scandinavian Physix AB

Scandinavian Physix AB är ett helsvenskt bolag grundat av Joakim Engström och Henrik Reinius år 2011 för att främja teknisk innovation inom vårdsektorn. Bolagets nuvarande huvudinriktning är att marknadsföra den egenutvecklade produkten MedMark.

MedMark är ett stödsystem för att öka patientsäkerheten i samband med läkemedelshantering inom slutenvården och skapades 2008. Idéen växte fram under Joakim och Henriks arbete inom intensivvården där ett högt tempo och en avancerad sjukvård kunde utgöra olika typer av problem. Ett av dessa problem var just märkningen av läkemedel. Av olika anledningar märktes inte läkemedelsberedningen på ett säkert sätt vilket kunde innebära en risk för den svårt sjuke patienten. Sedan 2008 har MedMark utvecklats till att få ett ökat fokus kring olika former av beredningsstöd samt också möjlighet till märkning av andra produkter än läkemedel som används inom det dagliga arbetet inom sjukvården. MedMark finns numera på ett flertal orter i Sverige och det skrivs ut över en miljon etiketter per år.

Scandinavian Physix AB med MedMark i spetsen drivs med huvudsakligt syfte att:

  • Stödja innovationer inom vårdsektorn.
  • Förbättra vården genom ökad medvetenhet om patientsäkerhet.
  • Underlätta onödiga administrativa moment och därigenom ge möjlighet till ökad patienttid för vårdpersonalen.
  • Verka för nationella spädningsrutiner för hela slutenvården.

Målsättning

  • Joakim Engström är medicine doktor, lektor vid Uppsala universitet och intensivvårdssjuksköterska vid Centralintensiven vid Akademiska sjukhuset. Joakim är medgrundare och arbetar som VD i MedMark och Scandinavian Physix AB.
  • Henrik Reinius är medicine doktor, överläkare inom intensivvård och medicinsk ledningsansvarig läkare vid Barnintensiven på Akademiska sjukhuset. Henrik är medgrundare och arbetar som styrelseordförande i MedMark och Scandinavian Physix AB.
  • Staffan Höstman är medicine doktor och specialistläkare inom intensivvård vid Centralintensiven vid Akademiska sjukhuset. Staffan arbetar som programmerare och är delägare i MedMark.
  • Mattias Saus och Carl Biörklund är intensivvårdssjuksköterskor och våra säljare och ansvarar tillsammans för all försäljning inom Sverige.
  • Magnus Svensson är intensivvårdssjuksköterska och ansvarar för utformandet av våra läkemedelslistor samt tekniskt support.