FAQ

Support för våra olika MedMark-produkterna

Många problem som exempelvis att ingen utskrift sker eller att ert MedMark-system inte uppdateras kan avhjälpas genom att starta om tablet, skrivare och/eller brandvägg. Klicka på DENNA LÄNK för att komma till beskrivningen om hur detta utförs. För detaljerad felsökning och instruktioner hittar du under respektive MedMark-system nedan.

 

Instruktionsbok (Kan ta en stund att ladda ned)

Om ingen utskrift sker, börja med att starta om datorn och skrivare. Skrivaren startas om genom att hålla in Av/På-knappen i 2 sekunder så att den stängs av. Sedan startas skrivaren på samma vis genom att hålla in Av/På-knappen i 2 sekunder. Alla nedan felsökningsmoment finns beskrivna i manualen med bilder. Vi rekommenderar att ni tittar där alternativt ser på en av våra instruktionsfilmer.

 

Slut på etiketter

När skrivaren har slut på etiketter lyser lampan "Paper". Öppna skrivaren genom att dra i den grå spaken. Lås etikettvaggan genom att trycka på den blå spaken så den hamnar i bottenläget. Ta ut den förbrukade etikettrullen och sätt in den nya rullen. Dra ut etikettrullen så den hamnar utanpå skrivaren. Se till att etikettrullen hamnar mellan de två gråa piggarna. Lås upp etikettvaggan genom att lyfta på den blå spaken så den hamnar i toppläget. Stäng sedan luckan till skrivaren. Skrivaren matar fram en etikettremsa och klipper sedan av denna. Nu kan skrivaren användas som vanligt igen.

Byte av färgpatron

När en färgpatron är slut kommer skrivaren att varna med texten “INK LOW” och lampan "Ink" kommer lysa. Färgpatronen som ska bytas är markerat med ett utropstecken. Öppna luckan till färgpatronerna som sitter till höger på skrivaren. Tryck på färgpatronen som ska bytas så att den hoppar ut en bit. Ta bort den gamla färgpatronen och stoppa dit den nya. Tryck till den så att det klickar till och färgpatronen hamnar i linje med de övriga. Stäng luckan. Skrivaren kommer nu köra ett kort test. Sedan kan skrivaren åter användas som vanligt.

Filmklipp

Byte av rengöringsbox

När rengöringsboxen är full kommer skrivaren att varna genom att statuslampa och lampan “Ink” blinkar med ett oranget sken och texten “Replace maintenance box” står i displayen. Öppna luckan till rengöringsboxen. Dra rengöringsboxen rakt ut. Ta bort den gamla rengöringsboxen och stoppa in den nya. Stäng luckan. Sedan kan skrivaren åter användas som vanligt.

Skrivarens sax hackar/Print error 54

När skrivaren försöker klippa av etiketten hörs ett hackande ljud. Till slut kommer “PRINTER ERROR 54” dyka upp som felkod och skrivaren går ej att använda. Öppna då luckan till skrivaren som ett etikettbyte ska utföras. För att åtgärda detta problem behöver saxen som klipper av etiketterna rengöras från etikett-klister. Detta görs enklast med Remove-produkter (som vi tillhandahåller) men det går också med U-sprit och tops. Börja med att rengöra den platta delen av kniven. Det kan behöva gnuggas ganska hårt för att få bort klistret. Rengöra sedan den vassa delen av kniven som ses på bilden. Obs! kniven är vass så var försiktigt och använd alltid tops.

Instruktionsbok (Kan ta en stund att ladda ned)

Alla nedan felsökningsmoment finns beskrivna i manualen med bilder. Vi rekommenderar att ni tittar där alternativt ser på en av våra instruktionsfilmer.

Skrivaren matar fram fler etiketter än den utskrivna

Ibland måste skrivarhuvudet på skrivaren rengöras. Öppna då skrivaren och stäng av den samt dra ur strömkontakten. Det är de främre svarta och vit-bruna delarna som ska rengöras. Välj ytdesinfektion eller U-sprit. Ta en topps fuktad med ytdesinfektion eller U-sprit och dra längs med skrivarhuvudet. Upprepa flera gånger tills ev. etikettklister är borttaget.

Instruktionsbok (Kan ta en stund att ladda ned)

Alla nedan felsökningsmoment finns beskrivna i manualen med bilder. Vi rekommenderar att ni tittar där alternativt ser på en av våra instruktionsfilmer.

Endast halva etiketten innehåller text

Detta problem beror oftast på att en etikett fastnat inuti skrivaren. För att ta bort etiketten behöver skrivaren öppnas, vilket är mycket enkelt. Börja med att stänga av skrivaren och dra ut kontakten. Fäll fram den främre luckan. Stoppa in en peang eller skruvmejsel i hålet till vänster. Håll peangen kvar samtidigt som du lyfter på ”locket”, ungefär som på en motorhuv. Ta bort eventuella etikettresten som sitter fast. Skrivarhuvudet kan också behöva rengöras. Det är de främre svarta och vit-bruna delarna som ska rengöras. Välj ytdesinfektion eller U-sprit. Ta en topps och dra längs med skrivarhuvudet.