Det handlar om etiketter

Vanco

MedMark standardiserar och underlättar läkemedelshanteringen

Genom ett lättillgängligt gränssnitt och ett på förhand bestämt förfaringssätt kan MedMark bidra med att alla bereder och administrerar läkemedel på samma vis. Det finns till och med möjlighet att skriva speciella varningar på etiketterna ifall något är särskilt viktigt.

Läkemedelsetiketten som MedMark skriver ut delas upp i två delar.

En del för märkning

På den vänstra delen av etiketten finns all information som krävs för märkning av läkemedel. Denna del appliceras på sprutan eller infusionspåsen efter beredning av läkemedlet.

En del som blandningsinstruktion

På den högra delen av etiketten finns blandningsinstruktioner. Där framgår hur det specifika läkemedlet bereds samt hur och under vilken tid det ska administreras. Dessutom finner du här information ifall det finns något extra viktigt att tänka på vid beredning eller administration.

 

 

Morfin

 

För vissa typer av infusioner skrivs istället en flagga ut på den högra delen

av etiketten som sedan kan fästas på infusionsslangen innan den kopplas till patienten. Detta för att lätt urskilja olika pågående läkemedelsinfusioner.

 

 

Adrenalin

 

Även läkemedel som administreras i mindre volymer (ned till 1 ml) kan märkas med MedMark.