Nu även med färg

Färgetiketter

MedMark stödjer sedan våren 2016 SFAIs rekommendation om färgindelade läkemedelsgrupper enligt ISO-standard 26825:2008. 

Färgskrivaren är testad tillsammans med Centralintensiven vid Akademiska sjukhuset.