MedMark - Framtidens läkemedelsetiketter

MedMark - För dig och patienten

MedMark för både dig och patienten

MedMark anpassas efter ditt och dina kollegors behov. Vi skräddarsyr systemet efter era önskemål. Att vi har möjlighet att göra detta beror delvis på hur vi valt att utforma MedMark, men också för att vi valt att utveckla programmet själva och därför har behållit kontrollen över alla funktioner.