Varför MedMark?

Plattan LM-rum

Vi som utvecklat MedMark har alla lång erfarenhet av Svensk intensivvård. MedMark har därför tagits fram efter de behov vi själva haft i arbetat av svårt sjuka patienter. För oss har det varit självklart att MedMark ska fylla en viktig funktion men samtidigt vara enkelt att använda. Vårt mål har varit att ingen utbildning ska behövas utan att gränssnittet ska vara så  pass intuitivt att dess användare förstår momentant hur MedMark fungerar.

De flesta vårdavdelningar använder idag någon form av manuellt etikettsystem som exempelvis finns i en pärm, låda eller kartotek. Kanske finns ingen färdigskriven etikett överhuvud taget och en helt ny etikett måste skrivas för hand vilket kan vara både stressande och tidsödande. Med MedMark finns alla etiketter samlade på ett och samma ställe.

MedMark är också tänkt att vara en levande produkt som ständigt hålls uppdaterad. Behövs en ny etikett eller en spädning plötsligt ändras? Kanske inte all personal har fått information om att en spädning har ändrats? Använder ni MedMark kommer den utskriva etiketten vara uppdaterad och risken för felberedning minskas betydligt.