Ny MedMark-version lanserad

MedMark 1.0

Vi är väldigt stolta över att MedMark äntligen har släppts i en ny version (1.0) och lämnar därmed sitt beta-stadie.

Några av de nya funktionerna i MedMark 1.0

Paket av etiketter
Denna funktion innebär att flera etiketter kan skrivas ut samtidigt genom att endast klicka på en etikett-ikon i MedMark-mjukvaran. Etiketter som ingår i ett paket kan endera finnas synliga någon stans i MedMark-mjukvaran alternativt vara dolda. Om etiketten ska vara synlig behöver den inte ligga under samma meny-knapp som själva paketknappen. Säg att en ny meny skapas som heter Paket och som är synlig på er förstasida. Menyn Paket består av en ikon som heter Hjärtstopp som inkluderar injektion Atropin och injektion Adrenalin. Både Atropin och Adrenalin visas inte i menyn Paket utan ligger under menyn Injektioner (som också ses på förstasidan).
Sidbläddring med hjälp av bokstäver
En rad längst ned visar den första bokstaven från de läkemedel som finns i MedMark. Denna funktion kommer vara aktiverad, men möjlighet att stänga av den finns.
Uppdaterad admin-meny med två nya flikar
Den ena fliken kallad Händelserapportering finns information ifall ni behöver skapa en händelserapport. Den andra fliken har endast administratörer åtkomst till just nu. Där finns funktioner för att uppdatera MedMark-mjukvaran och er läkemedelslista.
Typ-specifika etiketter kan blandas fritt i de olika menyerna
Ex. så var det inte möjligt att få en Infusion med instruktion ifall alla Infusioner skulle ha en flagga som den högra etiketten.
Backa bakåt-knapp
En backaknapp är införd där möjligheten att backa till föregående meny är möjlig istället för att behöva gå tillbaka till huvudmenyn.
Ny uppdateringsfunktion
Förbättrad uppdateringsfunktion vilket möjliggör att varje MedMark-system inte behöver startas om. Detta innebär framförallt kortare avbrottstid vid uppdateringar av läkemedelslistan. En uppdatering tar nu normalt 5-10 sekunder.

Buggfixar

Sidbläddringspilarna i användargränssnittet är endast klickbara om det faktiskt finns ytterligare sidor att bläddra till. Pilarna är också gråade när när ytterligare sidor inte finns. Buggen där ”swipning” på Hem-knappen stängde ned MedMark-mjukvaran i 60 sekunder är åtgärdad.