MedMark i Ventilen

Ventilen (Medlemstidningen inom Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård) uppmärksammade MedMark i ett av deras nummer. Där berättar MedMarks grundare om hur en idée blev en välanvänd produkt, såväl inom som utanför Akademiska sjukhusets väggar.

MedMark i ventilen

 

Tags