Omstart av MedMark-system

Om MedMark-mjukvaran beter sig konstigt, ingen utskrifter kommer ut eller om något felmeddelande dyker upp.

Tablet

MedMark-plattan starts om genom ett snabbt tryck på Av/På-knappen vilket initierar nedstängningen. När MedMark-plattans skärm blivit helt svart, tryck in på Av/På-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder. MedMark-mjukvaran startas sedan automatiskt. Av/På-knappen fins på ovansidan av det övre högra hörnet. Observera att knappen på höger yttersida inte är Av/På-knappen. MedMark-systemet behöver inte rutinmässigt startas om.

Skirvare

Skrivaren startas om genom att stänga av den sedan åter starta den. Detta görs enklast genom att trycka på Av/På-knappen på skrivarens fram- eller baksidan (beroende på modell) och sedan trycka på samma knapp igen för att starta skrivaren.

Brandvägg

Brandväggen startas om genom att dra ut väggkontakten och sedan sätta tillbaka den igen. Kontakten är märkt med texten ”Brandvägg”. Strömsladden som sitter i brandväggen bak på MedMark-plattan bör inte dras ur vid just själva kontakten direkt vid brandväggen då kontakten kan vara besvärlig att få tillbaka.

 

Om ingen av ovan åtgärder avhjälper problemet var god kontakta din MedMark-representat.