uppdatering

Ny MedMark-version lanserad

Vi är väldigt stolta över att MedMark äntligen har släppts i en ny version (1.0) och lämnar därmed sitt beta-stadie.

Några av de nya funktionerna i MedMark 1.0

Paket av etiketter
Denna funktion innebär att flera etiketter kan skrivas ut samtidigt genom att endast klicka på en etikett-ikon i MedMark-mjukvaran. Etiketter som ingår i ett paket kan endera finnas synliga någon stans i MedMark-mjukvaran alternativt vara dolda. Om etiketten ska vara synlig behöver den inte ligga under samma meny-knapp som själva paketknappen.
Subscribe to uppdatering