Händelserapportering

Händelsedatum

Datumet då händelsen inträffade

Rapporteringsdatum

Datumet som rapporten skickas till MedMark
Namnet på den som fyller i händelserapporten
Ex. sjuksköterska, läkare, apotekare
Beskriv så utförligt som möjligt vad som hänt
I formatet, sjukhus, avdelning
Flera val är möjliga. På Mac/OS X håll ned cmd/command-knappen och klicka på de olika fälten. På PC/Windows håll ned Ctrl-knappen.
För att kunna skicka meddelanden till oss måste du acceptera våra villkor. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår

Integritetspolicy