Om oss

Scandinavian Physix AB är ett helsvenskt bolag grundat av Joakim Engström och Henrik Reinius år 2011 för att främja teknisk innovation inom vårdsektorn. Bolagets nuvarande huvudinriktning är att marknadsföra den egenutvecklade produkten Medmark.

Medmark är ett stödsystem för att öka patientsäkerheten i samband med läkemedelshantering inom slutenvården och skapades 2008. Idéen växte fram under Joakim och Henriks arbete inom intensivvården där ett högt tempo och en avancerad sjukvård kunde utgöra olika typer av problem. Ett av dessa problem var just märkningen av läkemedel. Av olika anledningar märktes inte läkemedelsberedningen på ett säkert sätt vilket kunde innebära en risk för den svårt sjuke patienten. Sedan 2008 har Medmark utvecklats till att få ett ökat fokus kring olika former av beredningsstöd samt också möjlighet till märkning av andra produkter än läkemedel som används inom det dagliga arbetet inom sjukvården. Medmark finns numera på ett flertal orter i Sverige och det skrivs ut över en miljon etiketter per år.

Scandinavian Physix AB med Medmark i spetsen drivs med huvudsakligt syfte att:

  • Stödja innovationer inom vårdsektorn.
  • Förbättra vården genom ökad medvetenhet om patientsäkerhet.
  • Underlätta onödiga administrativa moment och därigenom ge möjlighet till ökad patienttid för vårdpersonalen.
  • Verka för nationella spädningsrutiner för hela slutenvården.

Målsättning

Medmark

Vår ambition och målsättning med Medmark är att expandera inom Sverige och bygga en stabil kundbas som använder och hjälper oss att utveckla Medmark till än ännu bättre produkt. Långsiktigt har vi en målsättning att även erbjuda Medmark till alla sjukhus inom Norden.

Scandinavian Physix AB

Vi har valt ett upplägg med Medmark AB som dotterbolag och Scandinavian Physix AB som moderbolag för att lättare differentiera de olika verksamheterna. Scandinavian Physix ABs målsättning är att bidra med innovativa produkter till den Europeiska sjukvårdsmarknaden med tydligt fokus på patientsäkerhet.

Vi som arbetar med Medmark AB och Scandinavian Physix AB

Joakim Engström är medicine doktor, intensivvårdssjuksköterska vid Centralintensiven vid Akademiska sjukhuset och tidigare lektor vid Uppsala universitet. Joakim är medgrundare och arbetar som VD i MedMark AB och Scandinavian Physix AB.

Henrik Reinius är medicine doktor och överläkare inom intensivvård på Akademiska sjukhuset. Henrik är medgrundare och arbetar som styrelseordförande i MedMark AB och Scandinavian Physix AB.

Karin Olarsbo är tekniska administratör och ansvarar för utformandet av våra läkemedelslistor, teknisk support, hantering av hårdvara och mycket annat.

Mattias Saus och Carl Biörklund är intensivvårdssjuksköterskor och våra säljare och ansvarar tillsammans för all försäljning inom Sverige.

Magnus Svensson, Max Elfvik och Emelie Persson är intensivvårdssjuksköterskor och ansvarar för utformandet av våra läkemedelslistor samt teknisk support.